top of page

Integritetspolicy

Integritetspolicy för bevas ab

Org.nr: 556644-6885

Kontakt: hello@bevas.se

Varför och För Vem?

Hos bevas ab tar vi din personliga integritet på största allvar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som använder våra tjänster, köper våra produkter, eller besöker vår webbplats.

 

Vilka Personuppgifter Behandlar Vi?

Vi samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter beroende på våra interaktioner. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation och andra uppgifter som du frivilligt tillhandahåller.

 

Hur Använder Vi Dina Uppgifter?

Dina personuppgifter används för att:

 

• Fullfölja avtal, såsom köp av produkter eller tjänster.

• Förbättra och anpassa våra tjänster och produkter.

• Kommunicera med dig, exempelvis via nyhetsbrev eller kundservice.

• Utföra analyser och marknadsföringsaktiviteter.

 

Delning med Tredje Parter

Vi kan dela dina uppgifter med pålitliga tredje parter som agerar som våra partners eller leverantörer. Vi säkerställer att alla tredje parter som hanterar dina personuppgifter följer vår policy och tillämplig lagstiftning.

 

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

 

Dina Rättigheter

Som registrerad har du rättigheter enligt gällande dataskyddslagar, inklusive rätten att begära tillgång till, rättelse av, och i vissa fall radering av dina personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på adressen ovan.

 

Ändringar i Policyn

Denna policy kan uppdateras och vi kommer att informera om väsentliga ändringar på vår hemsida eller direkt till dig.

 

Kontakt

För frågor om denna integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via hello@bevas.se.

bottom of page